Regles D'Or :)

Ala de koze nan zafè fanm 🙄

Mwen ta renmen konnen pouki fanm toujou genyen yon denye sotiz pou l’ fè oubyen pou l’ di. Mwen pa vinn fè jijman fanm, ni mwen pa vinn fè tèt mwen pase pou pi bon ( dayè mwen konn kiyès mwen ye deja). Men mwen jis ap obsève e pafwa mwen poze tèt mwen kesyon.
Sa ki mennenm sou sijè sila, se tout mizik sa yo kap soti, kap fè hit sou do fanm epi ki reyaksyon yo fas ak sa kap di e kap fèt sou non yo. Pou komanse, nap pran pwen ki pi enpotan an: lajan. Ki se prensipal sou goumen ki genyen nan monn lan e ki vinn genyen nan relasyon moun ak moun.
Nan tan lontan, nan tout sosyete, se te toujou gason an ki te konn al travay epi fanm nan rete nan kay pou jere kay la, pou jere fwaye a. Tout fanmi te konnen ke si gason an pap travay e ke li pa gen anyen nan men l’, li poko bezwen ni gen fanm ni marye. Prensip sila te soti lwen nan konpreyansyon moun te genyen sou zafè ki sakre yo. Se te devwa « lôm »pou l’ travay pou l’ ka jwenn rekonpans li. Men prensip sakre sa vin rantre nan yon lôt kad ki se plan materyèl la, plan imen an. Prensip la vin transpoze nan relasyon fanm ak gason sou baz ke gason senbolize fôs epi fanm senbolize bèlte.
Annou retounen sou relasyon fanm ak gason ki jounen jodia pase nan jwèt. Nan evolisyon mond lan. Fanm komanse ap leve pye yo, paske yo komanse santi ke yap trete yo tankou yon espès inferyè. Lôgèy lôm monte nan tèt li, fè l’ konprann ke fôs gen plis enpotans ke bèlte.
Men sa ki pase, sè ke nan prensip lontan an (sitou nan sosyete nou an), fanm yo te fini pa konprann e aksepte nan konsyans yo ke se lwa la vi a sa. Epi tou, sa rete nan konsyans gason yo tou, pou yo toujou mete tèt yo devan nan zafé okipe fanm. Pou gason, sa prouve virilite l’. Nan tèt li sa prouve ke se gason li ye. E lè li ap pale ak yon fi, se premye bagay li chache fè, montre fi virilite nan sa ke li ka ofri l’. Gason yo vin kondisyone, yo pap janm ka jwenn yon lot fason pou yo montre fi a ke yo renmen l’. Nan lespri yo pa gen lot bagay ke : » prouver qu’ils peuvent ramener du gibier à la maison, comme les hommes d’autres fois ».
Men medam gen yon kondisyonman ki komanse soti jounen jodia. Yo te toujou am tann prév lanmou an nan sa ke nèg la ap ofri l’. Gras a Dye, medam yo komanse chanje. Paske evolisyon mond lan ansanm ak kouran feminis yo ap fè yo louvri je yo. Ap pèmèt yo pa rete nan sitiyasyon kote ke se yo ki toujou ap tann yo lonje men ba yo. E nou kapab santi jounen jodia ke kondisyon fanm yo komanse chanje vre. Men gason yo ap toujou vle se li ki pou bay pou l’ santi l’ gason.
Annou wè kounya tandans ki genyen nan mizik de no jou ki vle fè fanm pase pou sansi. Mwen trouve ke chante sa yo pa ale avèk tan nap viv jounen jodi a. Paske si jounen jodia gen plis fi kap pran endepandans yo, kap antreprann, donk chante ki vle fè konprann ke fi pap leve ni lou ni lejè a pa gen plas li. Mwen pap di tout fanm geri. Mwen pap di tout fanm chanje paske ou ka wè sa nan tout videyo ke yo fè pou mizik sa yo. Mwen pap di tou ke tout fanm se menm. Lè ou ofri fi a lajan li pa pran l’, ou trouve lap fè enteresant, ou trouve ou pa ka jere l’. Ou ba l’ tout madichon sou latè.
POUKISA?
Kesyon an gen plas li. Paske lè fi ap fè efô, pa gen gason ki vle ankouraje l’. Yon sèl bagay ki entrige m’ se lè ke gen de, twa lot fi ki soti pou konfime ke se achte pou yo achte yo. Nou fè analiz sitiyasyon an, e nou ki kote prensip la te soti. Men jounen jodia : » le principe a été perverti » en raison d’une mauvaise interprétation et compréhension de la chose. Tout cela mêlé à nos égos qui en redemandent. C’est l’ego qui nous dit que : » le masculin l’emporte sur le féminin ».  Il est temps, hommes ou femmes/ femmes ou hommes de vous réveiller.

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s